söndag 26 juni 2016

Rätta dina fel

Skriv, läs, rätta!
Språket förändras längs med tiden och parallellt med de förändringar som sker i samhället. Ungdomarna idag har förkortningar till det mesta, på min tid var det inte så mycket av den varan. Underliga trollspråk och hemliga texter, som man själv hittade på, fanns dock. 

När våra två flickor började skolan, så var jag noga med att de skulle läsa igenom det de hade skrivit för att se ifall det fanns stavfel. Ord för ord, bokstav för bokstav. Såg att många andra föräldrar gjorde likadant, bad barnen läsa skyltar och rätta sina egna fel, med lite assistans. Jag kände att detta är en bra väg att gå. 

Jag har läst Ingrid Alrikssons artikel, om hur hon anser att det är fel att inte rätta de fel barnen gör. Håller med henne. I början av barnens skoltid, så blev det många diskussioner om vem som hade rätt när det gäller skoluppgifterna. Ju äldre barnen blev, desto mer noggrann var jag med att tala om för dom att det är viktigt med genomläsning, rättning, källor och egna åsikter. Och det är viktigt att fråga om man inte förstår, vad det än är. På detta vis lär sig barnen mer om samhället och kan ta del av det. 

Och du som förälder kan säkerligen ta emot barnens kunskaper om den nya tidens generation och deras kultur. För det finns så många sätt att rätta på, den som gör barnet smartare är att föredra.

Bild (c) TanteTati
Reaktioner:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar