Kommunikation

Kommunikation
Genom tiderna har både djur, växter, människor och nu på senare tid även maskiner använt kommunikation för att överföra information. Det är en social process. Du delar med dig av dina tankar, känslor och erfarenheter med andra. Denna kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. Och det är så klart en förutsättning att den fungerar och gör den det så blir kommunikation en del av lärandet. Du som individ kan säga vad du känner, uttrycka dina behov, dela med dig av det du varit med om, berätta om framtiden, vara frågvis, göra val, säga nej och även ropa på hjälp.

Men vad händer om denna kommunikation inte fungerar? Speciellt inom vården, eftersom en bra och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Men även, som jag själv märkt de senaste dagarna, mellan vårdpersonalen på de olika områdena inom vården. 

Bristen i kommunikationen är enligt Socialstyrelsen en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. Det kan uppstå brister i kommunikationen mellan olika vårdenheter eller team, men som tur är finns det hjälpmedel för detta. Här kan du läsa om denna modell om du är intresserad. Jag vill påpeka att det är inte alltid en sådan hjälper.

Speciellt i fall då den ena parten i kommunikationen har slutat lyssna eller inte bryr sig. Då är det tyvärr så att patienten hamnar i mitten och i värsta fall kan det resultera i ödesdigra konsekvenser. Patienten får inte den hjälp som han eller hon behöver och kan även få fel hjälp. I det här fallet, utan att gå in på detaljer, så påverkades både patient och hemtjänsten eftersom en vårdenhet inte lyssnade på det akuta i att få hem fungerande hjälpmedel. Detta i sin tur påverkade resten av dagen genom alla avbokningar och nya bokningar av tider, provtagningar och dylikt. Det blir extra arbete för hemtjänsten och extra oro för patienten.

Kommunikationsproblem är vanliga och tyvärr är det först när problem uppstår som vi upptäcker att något blev fel. Att inte vara ärlig med sina egna åsikter, hur du som individ reagerar på kroppsspråk och miner och att man inte frågar vad den andre menar kan vara en grund för missförstånd. Då blir det nära till ogrundade anklagelser och så är konflikten ett faktum. Kroppsspråket är viktigt, så även rösten och de ord du använder. Vad du tänker, känner och gör påverkar både dig och andra. Välj alltid en rak, öppen och tydlig kommunikation, så att budskapet inte ska gå miste. 
Share:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Finsk. Mamma. Gift. Glad. Bokmal. Teologiekandidat. Masterstudent. Filmtokig. Konstnärlig. Allmänt tossig.

Läsa mer?

Skribenten

Skribenten
Gift. Mamma. Full med åsikter. Lagar gärna mat. Läser ofta böcker. Målar då och då. Tar foton på allt och inget. Mitt liv i ett nötskal.

Gustaf Fröding

Det vackraste tjärnet i skogen
låg ensamt och tyst och klart
och växlade blickar med solen
och drömde så underbart.

Det speglade härliga skatter
av skiftande ljus och färg,
det famnade alltets riken
i ramen av skog och berg.

Skogen